top

Na LPG

przez Europę

Dołącz do Koalicji Na Rzecz Autogazu – warunki

Znak LPG

Członkostwo w naszej organizacji autogazu daje przedsiębiorstwom wiele korzyści. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie w zakresie kluczowych segmentów działalności.

Przepisy prawne i administracja

 • Bierzemy udział w procesie tworzenia i nowelizacji aktów prawnych, co w realny sposób wpływa na sytuację rynkową.
 • Gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną, dzięki czemu nasze firmy łatwo uporają się z uciążliwą dokumentacją.
 • Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany w przepisach i nie dopuścimy do jakichkolwiek nieścisłości i zaległości.
 • Współpracujemy z organami administracji państwowej i samorządowej – bierzemy udział w kształtowaniu regulacji prawnych, reprezentujemy interesy naszych firm, sporządzamy ekspertyzy na życzenie organów administracji lub innych podmiotów.

Ochrona interesów i dofinansowania

 • Reprezentujemy interesy członków Koalicji wobec władz oraz instytucji, aby zapewniać optymalne zasady świadczenia usług, np. polityka cenowa.
 • Dbamy o równe warunki współpracy dla wszystkich podmiotów gospodarczych w branży LPG.
 • Chronimy interesy naszych firm i dbamy o to, aby nie dopuścić do monopolizacji na rynku.
 • Promujemy zasady etycznej współpracy biznesowej.
 • Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania z UE – członkowie KNRA mają pierwszeństwo w przypadku dotacji.

Rozwój i promocja

 • Zapewniamy pomoc i doradztwo obejmujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkie kwestie techniczne, ekonomiczne itp.
 • Organizujemy szkolenia, konferencje, targi i warsztaty w celu poszerzania wiedzy z zakresu zasilania gazowego aut.
 • Dbamy o rozwój techniczny i wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania.
 • Przeprowadzamy badania rynkowe.
 • Zajmujemy się działalnością marketingową i promocyjną, aby upowszechniać wiedzę na temat ekologicznych systemów zasilania.

Integracja

 • Tworzymy lobby pracodawców.
 • Umacniamy więzi biznesowe i towarzyskie między członkami naszej Koalicji w celu skuteczniejszego działania.
 • Nawiązujemy współpracę z innymi instytucjami w kraju i za granicą, aby kształtować optymalne warunki obrotu gospodarczego.

Poniżej udostępniamy status naszej organizacji, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące warunków dołączenia do nas i zasad współpracy.

Statut Koalicji Na Rzecz Autogazu – pobierz

Deklaracja członkowska Koalicji Na Rzecz Autogazu – pobierz

Krna