top

Nagrody INPRO rozdane!

Najważniejszym punktem drugiego dnia Międzynarodowych Targów GasShow & Autoservice Expo 2017 była ceremonia wręczenia nagród INPRO dla produktów zaprezentowanych podczas wystawy. Poniżej lista nominowanych i nagrodzonych:

 • w kategorii Innowacyjna Technologia:
 1. ALEX za system autogazu Optima;
 2. DGI Autogas Technology za wtryskiwacz fazy ciekłej DGI LM;
 3. EuropeGAS za system EG DIRECTO.

Zwycięzcą w tej kategorii została firma DGI Autogas Technology.

 • w kategorii Innowacyjny Produkt:
 1. AC S.A. za system STAG 500 DIS;
 2. BEST Systemy Grzewcze za Wymiennik Chłodu;
 3. Certools za adaptero-filtr.

Zwycięzcą w tej kategorii została firma BEST Systemy Grzewcze.

W kategorii Debiut Roku nagrodzono firmę KME za system Nevo-Sky Direct. Przyznano także 3
równorzędne nagrody specjalne:

 1. dla firmy Prins Alternative Fuel Systems za technologię Dual Injection;
 2. dla firmy BRC za elektroniczny wielozawór eMV;
 3. dla firmy ERC Additives za stabilizator do benzyny ERC MPULSER.

Nagrodę za najlepsze stoisko targowe odebrała firma AC S.A.

Współorganizatorem merytorycznym targów oraz konkursu INPRO była Koalicja na Rzecz Autogazu. Wyróżnionym i zwycięzcom gratulujemy!

Targi GasShow 2017 zakończone

Zakończyły się targi GasShow 2017 – doroczne miejsce spotkań sektora gazowych paliw alternatywnych. Za nami premiery, rozmowy i prelekcje.

Międzynarodowe Targi GasShow & Autoservice Expo 2017 to nie tylko miejsce, gdzie na stoiskach spotykają się wystawcy. To także szereg wydarzeń towarzyszących, wśród nich konferencja, podczas której eksperci i praktycy podzielą się przewidywaniami i oceną perspektyw dotyczących rozwoju rynków LPG, CNG oraz LNG.

Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele KNRA, którzy omówili bieżącą sytuację na polskim rynku autogazu, jego perspektywy i zagrożenia. Zaprosili również chętne firmy do przystępowania do Koalicji.

Zapraszamy do naszego stowarzyszenia wszystkich tych, którym nie jest obojętna przyszłość branży autogazu w Polsce. Działając razem jesteśmy w stanie osiągnąć więcej.

Dziękujemy portalowi gazeo.pl za udostępnienie zdjęć.

GasShow

 

KNRA i gazeo.pl razem dla branży autogazu

Koalicja Na Rzecz Autogazu i portal gazeo.pl, podmioty ściśle związane z promowaniem idei stosowania autogazu jako paliwa alternatywnego, podpisały list intencyjny, wyrażający chęć i gotowość współpracy w zakresie wspierania dalszego wzrostu sektora LPG w Polsce.

KNRA od lat podejmuje starania mające na celu wspomaganie rozwoju rynku LPG jako paliwa samochodowego w naszym kraju. Podobna misja przyświeca portalowi gazeo.pl od dnia powołania go do życia 9 lat temu, dlatego deklaracja gotowości współpracy właściwie zawsze była tylko kwestią czasu.

Wola kooperacji zmaterializowała się ostatecznie 1 lutego 2017 r. w Warszawie, gdzie przedstawiciele KNRA i gazeo.pl podpisali list intencyjny w tej sprawie. Dokument stanowi wyraz gotowości podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz wspierania rynku autogazu, ale ponieważ przy wielu okazjach obydwa podmioty już wcześniej działały ramię w ramię, postanowiono zawrzeć  porozumienie. Szczegóły konkretnych przedsięwzięć będą ustalane na bieżąco, zależnie od potrzeb.