top

Na LPG

przez Europę

Strona główna » Dołącz do Koalicji Na Rzecz Autogazu

Dołącz do Koalicji Na Rzecz Autogazu

Znak LPG

Członkostwo w naszej organizacji autogazu daje przedsiębiorstwom wiele korzyści. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie w zakresie kluczowych segmentów działalności.

Przepisy prawne i administracja

 • Bierzemy udział w procesie tworzenia i nowelizacji aktów prawnych, co w realny sposób wpływa na sytuację rynkową.
 • Gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną, dzięki czemu nasze firmy łatwo uporają się z uciążliwą dokumentacją.
 • Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany w przepisach i nie dopuścimy do jakichkolwiek nieścisłości i zaległości.
 • Współpracujemy z organami administracji państwowej i samorządowej – bierzemy udział w kształtowaniu regulacji prawnych, reprezentujemy interesy naszych firm, sporządzamy ekspertyzy na życzenie organów administracji lub innych podmiotów.

Ochrona interesów i dofinansowania

 • Reprezentujemy interesy członków Koalicji wobec władz oraz instytucji, aby zapewniać optymalne zasady świadczenia usług, np. polityka cenowa.
 • Dbamy o równe warunki współpracy dla wszystkich podmiotów gospodarczych w branży LPG.
 • Chronimy interesy naszych firm i dbamy o to, aby nie dopuścić do monopolizacji na rynku.
 • Promujemy zasady etycznej współpracy biznesowej.
 • Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania z UE – członkowie KNRA mają pierwszeństwo w przypadku dotacji.

Rozwój i promocja

 • Zapewniamy pomoc i doradztwo obejmujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkie kwestie techniczne, ekonomiczne itp.
 • Organizujemy szkolenia, konferencje, targi i warsztaty w celu poszerzania wiedzy z zakresu zasilania gazowego aut.
 • Dbamy o rozwój techniczny i wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania.
 • Przeprowadzamy badania rynkowe.
 • Zajmujemy się działalnością marketingową i promocyjną, aby upowszechniać wiedzę na temat ekologicznych systemów zasilania.

Integracja

 • Tworzymy lobby pracodawców.
 • Umacniamy więzi biznesowe i towarzyskie między członkami naszej Koalicji w celu skuteczniejszego działania.
 • Nawiązujemy współpracę z innymi instytucjami w kraju i za granicą, aby kształtować optymalne warunki obrotu gospodarczego.

Poniżej udostępniamy status naszej organizacji, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące warunków dołączenia do nas i zasad współpracy.

Statut Koalicji Na Rzecz Autogazu – pobierz

Deklaracja członkowska Koalicji Na Rzecz Autogazu – pobierz

Krna

LICZY SIĘ TWÓJ GŁOS W OBRONIE AUTOGAZU I TWOJE WSPARCIE

Trwają prace nad zmianami w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które zdecydują o przyszłości branży LPG w Polsce: producentów, dystrybutorów oraz warsztatów.

Zachęcamy warsztaty zajmujące się montażem i obsługą samochodowych instalacji gazowych oraz firmy związane z sektorem autogazu do przyłączenia się do Koalicji Na Rzecz Autogazu.

Niezwykle ważne jest, by w tej sytuacji zjednoczyć nasze siły.

Udział w KNRA to również dostęp do informacji istotnych dla branży, wpływ na działania Koalicji, wymiana doświadczeń, wsparcie merytoryczne, konsultacje i uczestnictwo w ochronie paliw gazowych LPG i CNG, działania w zakresie popularyzacji paliw alternatywnych w transporcie.

Jeśli chcesz aktywnie działać na rzecz branży autogazu, dołącz do Koalicji Na Rzecz Autogazu.

Aby dołączyć do KNRA wystarczy wypełnić krótką deklarację członkowską dostępną na tej stronie oraz opłacić składkę członkowską

Uchwała podjęta w dniu 11.05.2015 r. w sprawie wysokości i struktury opłat członkowskich,

Członkostwo w naszej organizacji autogazu daje przedsiębiorstwom wiele korzyści. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie w zakresie kluczowych segmentów działalności.

Znak LPG