top
Strona główna » Aktualności » KNRA i gazeo.pl razem dla branży autogazu

KNRA i gazeo.pl razem dla branży autogazu

Koalicja Na Rzecz Autogazu i portal gazeo.pl, podmioty ściśle związane z promowaniem idei stosowania autogazu jako paliwa alternatywnego, podpisały list intencyjny, wyrażający chęć i gotowość współpracy w zakresie wspierania dalszego wzrostu sektora LPG w Polsce.

KNRA od lat podejmuje starania mające na celu wspomaganie rozwoju rynku LPG jako paliwa samochodowego w naszym kraju. Podobna misja przyświeca portalowi gazeo.pl od dnia powołania go do życia 9 lat temu, dlatego deklaracja gotowości współpracy właściwie zawsze była tylko kwestią czasu.

Wola kooperacji zmaterializowała się ostatecznie 1 lutego 2017 r. w Warszawie, gdzie przedstawiciele KNRA i gazeo.pl podpisali list intencyjny w tej sprawie. Dokument stanowi wyraz gotowości podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz wspierania rynku autogazu, ale ponieważ przy wielu okazjach obydwa podmioty już wcześniej działały ramię w ramię, postanowiono zawrzeć  porozumienie. Szczegóły konkretnych przedsięwzięć będą ustalane na bieżąco, zależnie od potrzeb.