top
Strona główna » Aktualności » KNRA w walce o klimat!

KNRA w walce o klimat!

KNRA w walce o klimat!

04 marca br., odbyła się debata z udziałem min. Ministerstwa Energetyki na temat Stref Czystego Transportu – jednym z pomysłów na poprawę jakości powietrza.  Koalicja Na Rzecz Autogazu również udzieliła głosu.

Podczas dyskusji pojawiało się wiele głosów dotyczących problemów związanych z zanieczyszczeniem transportowym oraz sposobami ograniczenia emisyjności spalin.

W opinii KNRA „Strefy Czystego Transportu nie są kompleksowym rozwiązaniem przyczyniającym się do ograniczenia emisji spalin, tylko zmiany ich miejsca emisji. „W realnym zastosowaniu ustawowych propozycji, w SCT znajdą się wyłącznie samochody elektryczne, zważywszy, że wdrożenie w Polsce stacji szybkiego tankowania gazu ziemnego to kolosalny i rozłożony na lata wydatek. Zbudowanie silnej podstawy wytwarzającej energię ze źródeł nisko i zeroemisyjnych np. 90%, jest dopiero momentem pozwalającym promować tzw. Samochody zeroemisyjne w zielonych strefach

Jak stwierdzono zupełne wyeliminowanie zanieczyszczeń transportowych w miastach wymagałoby całkowitego zakazu ruchu, co jest nierealne. Ustawowe rozwiązania dotyczące ekologiczności transportu i ograniczeń emisji powinny wywoływać skutek nie tylko dla powietrza dużych miast, ale  generalnie – w postaci redukcji emisji powiązanej z transportem na terenie całego kraju.

 

KNRA podkreśliło, że rozwiązaniem jest  masowa konwersja silników benzynowych na zasilanie gazem przy jednoczesnym zachęcaniu społeczeństwa do takich działań poprzez instrumenty wsparcia działające podobnie. Gaz płynny LPG to jest paliwo zdecydowanie ekologiczne – redukujemy w relacji do benzyny o niemal 20% emisję dwutlenku węgla, tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu, i – co bardzo spektakularne –  cząstek stałych, których redukcja w relacji do silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem sięga kilkuset razy! Jeżeli gaz został uznany w produkcji energii jako paliwo pomostowe, to dlaczego paliwo LPG/CNG w projektowanej zielonej strefie, nie może być uznane jako paliwo pomostowe dla transportu?

To są działania, które Polska może wdrożyć bez specjalnego przygotowania, z dnia na dzień uzyskując mierzalną poprawę poziomu emisji substancji szkodliwych.

Całą debatę na temat Stref Czystego transportu możesz obejrzeć  pod linkiem   https://youtu.be/HYz17vgs2EA