top

.

Strona główna » Organizacja branży autogazu — poznaj nas bliżej

Organizacja branży autogazu — poznaj nas bliżej

Jesteśmy organizacją branży autogazu, która zrzesza firmy zajmujące się produkcją, handlem i wszelkimi usługami w zakresie systemów zasilania paliwami gazowymi. W skład Koalicji wchodzą przedsiębiorstwa, których działalność obejmuje produkcję, dystrybucję systemów zasilania paliwami LPG, CNG oraz LNG. Zrzeszamy również firmy  zajmujące się montażem instalacji zasilania paliwami gazowymi  w samochodach. siedziba koalicji na rzecz autogazu znajduje się w Warszawie.

Znak

Organizacja branży autogazu aktualnie zrzesza następujące przedsiębiorstwa:

 • Auto-Gaz Centrum Jarosław Zagożdżon (Radom)
 • Czakram Jacek Okoński Sp. J. (Tarnów)
 • KME Sp. z o.o. (Łódź/Zgierz)
 • Landi Renzo Polska Sp. z o.o. (Józefów/Warszawa)
 • Stako Sp. z o.o. (Słupsk)
 • ALEX Sp. z o.o. (Kleosin/Białystok)
 • Auto Gaz Śląsk Sp. z o.o. (Katowice)
 • Bormech Sp. z o.o. (Ustka)
 • GZWM S.A. (Grodków)
 • AC S.A. (Białystok)
 • LPG Tech (Białystok)
 • ZWM CZAJA Danuta Czaja (Radlin)
 • ZAMEL (Biała Podlaska)
 • NGV Autogas (Kraków / Krzyszkowice)
 • TRANS – WAG (Lublin)

Tak duża liczba członków jest dowodem na to, że działanie Koalicji wywiera realny wpływ na funkcjonowanie rynku związanego z instalacjami zasilania paliwami gazowymi Przedsiębiorcy, którzy dołączyli do Koalicji, mają możliwość korzystania z naszej pomocy w zakresie prawnym, ale także w wymiarze praktycznym.

Współpraca, rozwój, kwestie prawne — szczegóły naszej działalności

Zadaniem  organizacji branżowej autogazu, związku pracodawców jest reprezentowanie i strzeżenie interesów wszystkich członków KNRA, a także zapewnianie dobrych warunków współpracy między podmiotami, aby cała branża mogła się dynamicznie rozwijać.

Działania organizacji obejmują inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych. Bierzemy również udział w procesie ich tworzenia i nowelizacji. W ten sposób chronimy interesy naszych firm i dbamy o to, by warunki były jak najkorzystniejsze do prowadzenia działalności związanej z rynkiem  zasilania  paliwami gazowymi.

Nieustannie śledzimy aktualności w branży. Współpracujemy z organami administracji państwowej i samorządowej, a także dbamy o rozpowszechnianie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Podejmujemy liczne działania promocyjne i marketingowe, które mają na celu kształtowanie korzystnej dla przedsiębiorców sytuacji rynkowej. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej instalacji gazowych wywiera realny wpływ na poprawę warunków w środowisku naturalnym poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji w trakcie korzystania z pojazdów.

Znajomość zagadnień prawnych i ciągłe śledzenie zmian, także w przepisach Unii Europejskiej, pozwala nam zapewniać członkom KNRA optymalne warunki działalności i rozwoju. Członkostwo w organizacji autogazu przynosi szereg korzyści, z dotacjami unijnymi na czele. Patrzymy w przyszłość, bo wiemy, jak wiele można zrobić. Zapraszamy do współpracy.

Tankowanie