Jakie są różnice między LPC a CNG?

Zasilanie silników spalinowych paliwami innymi niż benzyna i olej napędowy jest ciekawą alternatywą, która pozwala na zmniejszenie emisji potencjalnie szkodliwych gazów i może generować spore oszczędności. Kierowcy zainteresowani stosowaniem gazu mają wybór między popularnymi instalacjami LPG, a wciąż niezbyt rozpowszechnionymi systemami działającymi na CNG. Przekonajmy się, jakie są między nimi różnice i sprawdźmy, jak wyglądają kwestie opłacalności.

Charakterystyka LPG i CNG

Najważniejsze różnice między CNG (Compressed Natural Gas) a LPG (Liquefied Natural Gas) dotyczą postaci, w jakiej występują, a także ich składu. CNG jest wykorzystywany w formie gazowej, natomiast LPG płynnej. Podstawowymi gazami tworzącym CNG są metan stanowiący do ok. 97% składu oraz niewielka ilość azotu, etanu i propanu, natomiast LPG jest mieszaniną propanu i butanu, jak również izobutanu, w proporcjach uzależnionych od pory roku – latem będzie to 8 części butanu na 2 części propanu, a zimą 6 części butanu na 4 części propanu, co wynika z konieczności dopasowania prężności par ulegającej zmniejszeniu w niskich temperaturach, co prowadziłoby do mniej efektywnego spalania. Oba gazy charakteryzują się inną liczbą oktanową – dla LPG będzie to do ok. 110 oktanów, a dla CNG ok. 130 oktanów, co oznacza, że z takiej samej jednostki obu paliw to CNG da więcej energii, choć trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o kwestie związane z ekonomią, to LPG nadrabia niższą od CNG ceną.

Instalacje CNG i LPG

Spalanie obu mieszanek gazów wymaga zastosowania specjalnych układów, pozwalających na gromadzenie i dostarczanie oraz dawkowanie paliwa do kolektorów dolotowych. Schemat działania obu instalacji, a także główne składniki będą podobne przy CNG i LPG. Różnice wynikają z tego, że korzystanie z LPG wymaga ciśnienia do ok. 2 MPa, natomiast przy CNG wynosi ono już ponad 20 MPa. Taka różnica wymaga montowania w systemach CNG bardziej wytrzymałych zbiorników oraz wzmocnionych przewodów paliwowych, a także odpowiednich dwu- albo trzystopniowych reduktorów ciśnienia. Trzeba też pamiętać o tym, że instalacje CNG są kilkukrotnie droższe niż LPG, co sprawia, że będą się one sprawdzały tylko w pojazdach, które osiągają bardzo duże przebiegi. Najczęściej można je spotkać w autobusach miejskich, niekiedy w ciężarówkach i autach dostawczych, natomiast w samochodach osobowych występują sporadycznie.

Czytaj dalej na naszym blogu: Jak wygląda instalacja CNG?