Jak wygląda instalacja CNG?

Problemy związane z wykorzystywaniem benzyny oraz oleju napędowego skłaniają do poszukiwania paliw dla nich alternatywnych. Stosowanie silników elektrycznych nie jest zbyt korzystnym rozwiązaniem, ponieważ pojazdy tego typu nie zapewniają odpowiedniego zasięgu. Kierowcy częściej decydują się więc na instalacje gazowe. Poza najpopularniejszym LPG, mogą również wybrać systemy przystosowane do spalania CNG.

Czym jest CNG?

Gaz CNG (Compressed Natural Gas) to w około 97% metan z niewielkimi domieszkami azotu, etanu i propanu. Najczęściej jest on otrzymywany w procesie regazyfikacji LNG (Liquefied Natural Gas), różniąc się od niego jedynie stanem skupienia oraz temperaturą, ponieważ LNG musi być silnie schłodzone, aż do poziomu –162°C, co pozwala na zmniejszenie jego objętości i ułatwia transport odbywający się drogą morską. CNG charakteryzuje się wysoką liczbą oktanową, wynoszącą 130, co sprawia, że jego używanie nie powoduje ryzyka spalania stukowego. Wielką zaletą CNG jest fakt, że można go używać zarówno w jednostkach z zapłonem iskrowym, a więc w silnikach benzynowych, jak i samoczynnym, czyli popularnych dieslach. Wysoka liczba oktanowa powoduje także, że CNG jest niezwykle wydajny, jego zużycie będzie więc mniejsze. Plusem jest to, że metan jest lżejszy od powietrza, co eliminuje prawdopodobieństwo gromadzenia się w zagłębieniach. Dość wysoka jest też jego temperatura zapłonu, co znacznie ogranicza niebezpieczeństwo wybuchu w razie wycieku. Metan ma jednak również minusy – wymaga specjalnej instalacji CNG ze zbiornikiem ciśnieniowym wytrzymującym 20 MPa, która jest dość kosztowna, co powoduje znacznie niższą opłacalność inwestycji niż zakup systemu LNG.

Jakiej instalacji wymaga korzystanie z CNG?

Instalacje CNG mają zbliżoną architekturę do klasycznych systemów LPG. W ich skład wchodzą zbiorniki ciśnieniowe wraz z zaworami odcinającymi i zaworami bezpieczeństwa, wysokociśnieniowe przewody paliwowe, reduktor ciśnienia oraz filtr gazu, a także wtryski gazu podłączane w nowoczesnych jednostkach do kolektora dolotowego. Ze względu na wysokie ciśnienie inną konstrukcję ma jednak układ przeznaczony do tankowania. Nieco inaczej przebiega praca układu – CNG wymaga dłuższego czasu spalania, a więc wcześniejszego zapłonu. Tak jak w układach LNG potrzebny będzie też odpowiedni sterownik.

Czytaj dalej: Czym jest LPG do bezpośredniego wtrysku?