Jakie dokumenty trzeba otrzymać po montażu LPG?

Rosnące koszty zakupu benzyny i oleju napędowego skłaniają wielu kierowców do rozważenia opłacalności przejścia na korzystanie z gazu płynnego. Paliwo to nie tylko okazuje się znacznie tańsze, ale jest też bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego, ponieważ powstające przy jego używaniu spaliny zawierają o wiele mniejszą ilość szkodliwych związków chemicznych. Samochody z instalacją gazową stają się dziś coraz powszechniejsze, nawet gdy w grę wchodzą nowoczesne hybrydy. Założenie autogazu wiąże się jednak z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

Formalności związane z założeniem instalacji LPG

Wszystkie podzespoły montowane w samochodzie, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa jego eksploatacji, muszą mieć odpowiednią homologację. Jest ona również wymagana w przypadku instalacji służącej do wykorzystywania w nim jako paliwa gazu płynnego. Producenci takich komponentów muszą więc wystąpić o jej wydanie. Dla użytkownika pojazdu będzie miało to znaczenie przy załatwianiu formalności koniecznych po ukończeniu montażu systemu, ponieważ otrzyma on w zajmującym się tym warsztacie dokumentację będącą podstawą do dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Co będzie konieczne do zgłoszenia montażu instalacji gazowej?

Właściciel pojazdu, w którym zamontowano instalację LPG, musi w ciągu 30 dni zgłosić się do Wydziału Komunikacji w celu uzyskania odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. W tym celu musi on przedstawić otrzymaną w warsztacie kopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla danej instalacji oraz atest zainstalowanego zbiornika. Potrzebny będzie także dokument sprzedaży, w którym został uwidoczniony numer VIN pojazdu oraz jego numer rejestracyjny. Warto pamiętać, że w przypadku samochodów napędzanych LPG okresowe badania techniczne muszą być przeprowadzane co roku. Właściciel powinien też mieć na uwadze, że homologacja zbiornika jest ważna przez 10 lat. Po tym czasie musi on zostać wymieniony lub poddany specjalnemu badaniu ciśnieniowemu.