top
Strona główna » Aktualności » KNRA wzięła udział w XIX Spotkaniu Branży Paliwowej – Polski Rynek LPG

KNRA wzięła udział w XIX Spotkaniu Branży Paliwowej – Polski Rynek LPG

W dniach 4-6 października 2023 r. w Novotel & ibis Poznań Centrum odbyło się XIX Spotkanie Branży Paliwowej – Polski Rynek LPG, organizowane przez Information Market S.A.

Koalicję Na Rzecz Autogazu – Związek Pracodawców reprezentował Tadeusz Ożarowski.

Spotkanie Branży LPG w Polsce stało się już podstawowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży gazu płynnego.

Omawiane podczas wydarzenia tematy to:

Aktualne zagadnienia prawno-podatkowe:

  • zmiany przepisów dla polskiej branży LPG w 2023;
  • polityka klimatyczna UE a polski rynek LPG.

Flota pojazdów na LPG i inne paliwa alternatywne – stan obecny i perspektywy:

  • praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów dotyczących homologacji instalacji LPG w samochodach, perspektywy zasilania maszyn rolniczych LPG;
  • przyszłość paliw alternatywnych – w tym LPG – w transporcie drogowym.

Wyzwania logistyki dostaw LPG do Polski:

  • dyskusja panelowa.