top
Strona główna » Aktualności » Nowy Zarząd Koalicji Na Rzecz Autogazu Związku Pracodawców

Nowy Zarząd Koalicji Na Rzecz Autogazu Związku Pracodawców

W dniu 14 czerwca 2023 r. odbyło się walne zgromadzenie członków KNRA.

W związku z rezygnacją Pani Katarzyny Rutkowskiej z firmy AC S.A. z funkcji Przewodniczącej KNRA, postanowiono, iż w chwili obecnej nie będzie powoływany nowy Zarząd ani Przewodniczący Koalicji Na Rzecz Autogazu Związku Pracodawców, a pełniącym obowiązki Przewodniczącego będzie sprawował Tadeusz Ożarowski.

W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

Tadeusz Ożarowski – p.o. Przewodniczącego, przedstawiciel firmy ALEX Sp. z o.o.
Marek Kuklis – Członek Zarządu, przedstawiciel firmy KME Sp. z o.o.
Tomasz Zyśk – Sekretarz, przedstawiciel firmy Landi Renzo Sp. z o.o.
Teresa Flekiewicz – Skarbnik, Przedstawicielka firmy Auto Gaz Śląsk Sp. z o.o.