Co zrobić gdy czuć w aucie gaz?

Nowoczesne instalacje gazowe pozwalają na znaczną redukcję kosztów korzystania z pojazdu, a spalanie gazu okazuje się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego niż jazda na benzynie lub oleju napędowym. Podobnie jak inne paliwa używane w autach LPG jest jednak łatwopalny, sygnały świadczące o jego wycieku należy więc traktować poważnie, ponieważ stężenie utrzymujące się w przedziale od 2 do 10% tworzy atmosferę wybuchową. Pozostawienie auta z zasilaniem gazowym, z którego ulatnia się gaz na dłuższy czas w zagłębieniu terenu lub w garażu podziemnym może więc spowodować realne zagrożenie. Warto jednak pamiętać, że ze względu na niewielką pojemność zbiorników sytuacje takie są mało prawdopodobne, co nie zwalnia jednak kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności.

O czym świadczy zapach gazu wyczuwalny wewnątrz pojazdu?

Pojawienie się zapachu gazu w kabinie auta lub w jego pobliżu jest zwykle symptomem rozszczelnienia się instalacji. Może do niej dojść przez zużycie się jednej z uszczelek, a także uszkodzenie przewodów lub usterkę kolektora dolotowego. W takiej sytuacji ważne, by możliwie szybko udać się do wyspecjalizowanego warsztatu, gdzie mechanik, korzystając z detektora, ustali miejsce awarii i wymieni popsuty element, po czym starannie sprawdzi resztę instalacji.

Czy autogaz jest bezpieczny?

Eksploatacja pojazdu wyposażonego w instalację gazową jest w pełni bezpieczna, pod warunkiem utrzymywania jej we właściwym stanie technicznym. Niezbędne będą okresowe przeglądy związane z wymianą filtrów i sprawdzeniem ustawień. Kluczowy okaże się też zgodny z zaleceniami producenta montaż i prawidłowe ustawienie parametrów pracy. Warto pamiętać, że tankowany gaz jest specjalnie nawaniany właśnie po to, aby można błyskawicznie dowiedzieć się o jego wycieku.